ESP RFID – kontrola dostępu z ESP8266/Wemos, RC522

Demonstracja kontroli dostępu przy użyciu tanich czytników MFRC522 RFID i ESP8266 Wemos

Łatwy w obsłudze interfejs WWW sprawia, że ​​wszystko jest proste. Po skonfigurowaniu sprzętu można powiązać znaczniki RFID z “Użytkownikami” (lub po prostu oznaczyć je), dać im możliwość odblokowania elektrycznie kontrolowanych drzwi lub cokolwiek chcesz dać dostęp.

Możesz połączyć się z interfejsem WWW w każdej chwili, aby umożliwić użytkownikom dostęp lub odebrać. Interfejs internetowy dostępny za pośrednictwem sieci Wi-Fi, jeśli punkt dostępu Wi-Fi jest podłączony do internetu, można synchronizować czas z serwera NTP, aby sygnalizować godzinę dostępu użytkownika.

https://github.com/omersiar/esp-rfid

Witaj

Witamy na stronach o kontrolerze ESP8266 i opartej na nim platformie Wemos w pełni zgodna z Arduino z integrowanym WiFi

Różnice pomiędzy  Wemosem  a ESP8266 jest taka ze do wemosa potrzebujesz tylko kabel mikrousb a do ESP8266 kilka dodatkowych komponentów i programator