Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników Serwisu jest dla SP Projekt sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby nasi Klienci czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki SP Projekt jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SP Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 74, NIP 625-244-72-70, operator serwisu.

Cel przetwarzania
Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze serwisy (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów, zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING.Twoja aktywność w serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rodzaj danych

SP Projekt przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się w Serwisie:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • data urodzenia (opcjonalnie)

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • data urodzenia
 • PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika SP Projekt prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzamy za zgodą Użytkownika, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez SP Projekt danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili może wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez SP Projekt. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili może żądać by SP Projekt usunęło dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez SP Projekt.
 3. W każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez SP Projekt.
 4. Może zażądać by ograniczono przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – SP Projekt postąpi zgodnie z decyzją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili może zażądać by poprawiono bądź sprostowano dane osobowe. Użytkownik może to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.
 6. Może żądać by przekazano posiadane przez SP Projekt swoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z SP Projekt podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane Użytkownika oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili może zażądać od SP Projekt informacji o zakresie przetwarzania przez SP Projekt danych osobowych.

SP Projekt ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez SP Projekt działaniach.

Odbiorcy danych
W związku z realizacją naszych usług twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika, ale również w przypadku wycofania przez zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.

W systemach SP Projekt pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do SP Projekt w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@spprojekt.pl
 2. listownie na adres: SP Projekt Sp. z o.o. 42-470 Brudzowice, ul Szkolna 74.

Powierzenie przetwarzania danych

SP Projekt może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SP Projekt, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Użytkownika towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od SP Projekt (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Marketing

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od twoich preferencji (w tym reklama standardowa);
 • wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do serwisów płatnych;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy twoich zachowań na przyszłość.

Informacje Handlowe – Newsletter
Użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera SP Projekt informuje o najnowszych ofertach (na przykłada nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@spprojekt.pl.

Powiadomienie o dostępności produktu
Na życzenie Użytkownika, SP Projekt przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych produktów. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez SP Projekt. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.


Cookies
Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.